37. אתם נצבים ה'תשל"ט 1


 - PDF אתם נצבים ה'תשל"ט 1
 - מאמר אתם נצבים ה'תשל"ט 1
אתם נצבים ה'תשל"ט 1 This Ma'amar is about the כריתות ברית, the covenant between Hashem and Yidden. We had three covenants connected to Torah; this covenant (according to this Ma'amar) was for Torah SheBa'alPeh. To bring together the highest (רצון העליון) and the lowest (הלכה למעשה). This gives Koach for the three covenants of עולם שנה נפש: "going into Eretz Yisroel": Soul (Yidden) Space (Eretz Yisroel) time (Rosh Hashana). Each is the bringing together of the highest and the lowest.
Where to buy prefect replica watches? This website have lot of replica watches on this website. Buy breitling replica watches audemars piguet replica at our online store.
Where to buy prefect replica watches? This website have lot of replica watches on this website. Buy breitling replica watches audemars piguet replica at our online store.

Registration

Forgotten Password?