15. באתי לגני ה’תש”מ (Muga)

Class One. The work of בירורים in מצרים and in this final גלות reveals אלקות in בי”ע on the level of איהו וגרמוהי חד גם בבי”ע. This is tied into שם צבאות בבי”ע אות הוא בבצבא דילי’ה. The בעל שם טוב worries about the גשמיות of a Yid for this reason: it houses אלקות בבי”ע.

Class One.

Class Two. This class explored the mysticism of שם קדוש (צבאות) בבי”ע. It is a novel idea of the Alter Rebbe, and adds a new dimension to אחדות even in בי”ע.

Class Two.

Registration

Forgotten Password?