Close

03. Rebbi Yishmael Omer Yeshiva Achei Temimim (5782 (2022)), Class Three.

Rebbi Yishmael Omer Yeshiva Achei Temimim (5782 (2022)), Class Three.
This class explores (the Nigla of) Middos 3-8,
3) מבנין אב מכתוב א’ מבנין אב מב’ כתובים
4) מכלל ופרט
5) ומפרט וכלל
6) מכלל ופרט וכלל
7) מכלל שכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל
8) כל דבר שהי’ בכלל ויצא ללמד… על הכולו

03. Rebbi Yishmael Omer Yeshiva Achei Temimim (5782 (2022)), Class Three.

00:00
00:00
Backward
Forward
00:00
00:00
Backward
Forward
Share this class!