להבין ענין הילולא דרשב”י ה’תש”מ.

Hemshech Part Two. Three levels of הילולא which means the joy of a wedding. 1) The union of נשמות on high before they come into this world (this is the lowest level even though it is in the spiritual worlds). Example for this from the Mitteler Rebbe’s joy (and his father’s objection). 2) Physical marriages between man and woman. 3) Techiyas hamaisim is the highest of all, the union is Hashem’s alone. RaSbI’s Histalkus is on t his third level!!! The statement בחד קטירא אתקטרנא connects him to this world like תחיית המתים!!
MP3

Registration

Forgotten Password?