באתי לגני ה’תשמ”א.

Class One. This class deals with Perek 11 of the Previous Rebbe’s Ma’amar באתי לגני. The discussion centers around the עבודה of יראה, קבלת עול and מסירת נפש of the צבאות השם. When the King faces a מלחמת נצחון his מדת הנצח is aroused and he pulls out all the stops: Engaging in the war personally, distributing great and hidden treasure (almost) recklessly, and even giving his life for the cause. The King’s treasure is his bond with his subjects, their deep respect and awe for him, which in the נמשל is יראה עילעא. Soldiers are like עבדים with the additional readiness for מסירות נפש. The people’s sacrifice arouses the King’s reciprocal giving of Himself!

Class Two. This second class on this Ma’amar explores Hashem’s enemy against whom this מדת הנצח and בזבוז האוצרות and (הפקרת חיים (גלויים is invoked: The enemy of נצח ישראל. This is explained in this class.

Class One
Class Two

Registration

Forgotten Password?