איתא בזהר זימנא חדא ה’תשמ”ב.

This classic Lag BaOmer Ma’amar is repeated here. חיי עולם וחיי שעה- תורה ותפילה, תפילה וברכה Torah from the top down vs. Tefilla from the bottom up. RaShbI was one of those individuates whose Torah could change the world and it is without much effort. c He was (both) lifted up and brought down by the praise of his disciples to be bale to affect this.
MP3

Registration

Forgotten Password?